Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

1.1.  Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza az Igazgyöngy Alapítvány által az igazgyongyalapitvany.hu honlapon („Honlap”) megtalálható webáruházban („Webáruház”) elérhető termékek és szolgáltatásoknak a felhasználók („Felhasználók”) által történő igénybevételének feltételeit.

 • Az Igazgyöngy Alapítvány adatai:
 • név: Igazgyöngy Alapítvány
 • nyilvántartási szám: 09-01-0001285
 • nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék
 • székhely: 4100 Berettyóújfalu, Sinka István utca 7.
 • adószám: 18557882-1-09
 • email: info@igazgyongyalapitvany.hu
 • telefonszám: +36 54 789 010
 • honlap: igazgyongyalapitvany.hu

1.2.  A Webáruházat az Igazgyöngy Alapítvány egyrészt az általa forgalmazott termékek, másrészt az általa szervezett tanfolyamok interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

2. Termékek

A megrendelés menete

2.1.  A Felhasználó a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék(ek)”) rendelheti meg az Igazgyöngy Alapítványtól.

2.2.  A Termékekre történő rákattintás esetén a Webáruház a Felhasználót a Termék aloldalára irányítja át, ahol megjelennek a Termék lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni.

2.3.  A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső eladási árnak tekintendő. A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot az Igazgyöngy Alapítvány fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás természetesen nem befolyásolja az árváltozás Webáruházban történő megjelenése előtt már megrendelt Termékek árát.

2.4.  Amennyiben az Igazgyöngy Alapítvány minden előzetes fáradozása ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árak esetén), úgy az Igazgyöngy Alapítvány nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a Felhasználó vásárlási szándékától, vagy a vásárlástól nem kíván elállni, úgy a Terméket a helyes áron meg is vásárolhatja.

2.5.  Az Igazgyöngy Alapítvány rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor azok egyedi jellegénél fogva előfordulhat, hogy azok kisebb eltéréseket mutatnak, amely eltérésekért az Igazgyöngy Alapítvány nem vállal felelősséget.

2.6.  A Felhasználó a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termékek”).

2.7.  A Felhasználó az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a Kosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

2.8.  A megrendelési folyamat véglegesítését a Felhasználó a Webáruház Kosár gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a Kosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival.

2.9.  Ezt követően a Pénztár oldalon a Felhasználónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy számlázási címet is. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg, és a Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet.

2.10. A számlázási információk körében a Felhasználó ellenőrizheti, hogy a számlázási cím és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára.

2.11. A Felhasználó az alább felsorolt fizetési módok közül választhat:

 • Paypal: Az Igazgyöngy Alapítvány a PayPal rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével van lehetőség a Termékek árának megfizetésére. A PayPal fizetési mód használatához a jelentkezőnek PayPal regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztrációt a www.paypal.com internetes oldalon kell elvégezni.
  A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a PayPal rendszer üzemeltetője a felelős. További tudnivalók »
 • Barion: A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, aminek segítségével a felhasználó Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro vagy Amex bankkártyával fizethet online áruházunkban, akár regisztráció nélkül is. Lehetősége van Barion egyenlegről is kiegyenlíteni a termék árát. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő email címet. Ha a felhasználónak nincs bankkártyája, fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben email cím és jelszó megadásával kezdeményezhető a fizetés. További tudnivalók »

2.12. A Felhasználó a fizetési mód kiválasztását követően, Barion esetén a „Fizetés Barionnal” gombra, PayPal esetén a „Tovább a PayPalhez” gombra kattintással véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendeléssel a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében az Igazgyöngy Alapítvány továbbítsa a Megrendelt Termék kiszállítását végző vállalkozás felé a Felhasználó nevét, a megjelölt szállítási címet, illetve a Megrendelés azonosítóját és összegét.

2.13. A Megrendelés véglegesítéséről a Webáruház visszaigazoló emailt küld a Felhasználó által megadott email címre. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. A visszaigazoló email egyben a Megrendelés elfogadásának minősül. A visszaigazoló email a jelen ÁSZF elérhetőségét is tartalmazza.

2.14. Az Igazgyöngy Alapítvány tájékoztató levelet küld a Felhasználó részére, amint a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került, ebben megadva azon internetes elérhetőséget, amelyen a Felhasználó nyomon tudja követni a Megrendelés menetét.

A szerződés létrejötte

2.15. Az Igazgyöngy Alapítvány visszaigazoló emailje a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Felhasználó és az Igazgyöngy Alapítvány között. A Szerződés alapján az Igazgyöngy Alapítvány eladja a Megrendelt Termékeket a Felhasználónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Felhasználó által megjelölt szállítási címre. A Szerződés alapján a Felhasználó köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

2.16. A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

A Megrendelt Termékek kiszállítása

2.17. Az Igazgyöngy Alapítvány a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 10901232-2-44; „Magyar Posta”) közreműködésével szállítja el a Felhasználó által megadott szállítási címre. Az Igazgyöngy Alapítvány a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat kiszállítást végző vállalkozások rendelkezésére bocsátja.

Elállás

2.18. Amennyiben a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Fogyasztó Felhasználó”), úgy jogában áll a 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

2.19. Azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta.

2.20. Amennyiben a Fogyasztó Felhasználó eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie a Igazgyöngy Alapítvány, 4100 Berettyóújfalu, Sinka István utca 7. címre. A Megrendelt Termék visszaküldésének határideje az alábbiakban meghatározott elállási nyilatkozat emailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött elállási nyilatkozat Igazgyöngy Alapítvány általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

2.21. A Fogyasztó Felhasználó elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot elküldeni a Megrendelt Termék átvételétől számított tizennégy (14) napon belül kell megküldeni. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó Felhasználó emailben közvetlenül is megküldheti az Igazgyöngy Alapítványnak a webshop@igazgyongyalapitvany.hu email címre. A Fogyasztó Felhasználónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Fogyasztó Felhasználó rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

2.22. A Fogyasztó Felhasználó elállása esetén, a Megrendelt Termékeknek az Igazgyöngy Alapítványhoz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Felhasználót terheli. A visszaküldött termék vételárát és kiszállításának költségét az Igazgyöngy Alapítvány haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a Megrendelt Termék visszaküldésének Fogyasztó Felhasználó általi hitelt érdemlő igazolását követő 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó Felhasználóval egyeztetett módon fizeti vissza. Az Igazgyöngy Alapítvány a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a Megrendelt Terméket visszaküldte.

2.23. Az Igazgyöngy Alapítvány követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

3. Tanfolyamok

A jelentkezés menete

3.1.  A Webáruházban található tanfolyamok („Tanfolyam”) tájékoztatói ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után, amennyiben a jelentkezés elfogadásra kerül.

3.2.  A Felhasználó a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Tanfolyamo(ka)t

3.3.  A Felhasználó a Megrendelt Tanfolyam(ok) körét és a Kosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

3.4.  A megrendelési folyamat véglegesítését a Felhasználó a Webáruház „Kosár” gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a Kosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Tanfolyamok köre, valamint az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival.

3.5. A Felhasználó az alább felsorolt fizetési módik közül választhat:

 • Paypal: Az Igazgyöngy Alapítvány a PayPal rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével van lehetőség a Termékek árának megfizetésére. A PayPal fizetési mód használatához a jelentkezőnek PayPal regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztrációt a www.paypal.com internetes oldalon kell elvégezni.
  A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a PayPal rendszer üzemeltetője a felelős. További tudnivalók »
 • Barion: A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, aminek segítségével a felhasználó Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro vagy Amex bankkártyával fizethet online áruházunkban, akár regisztráció nélkül is. Lehetősége van Barion egyenlegről is kiegyenlíteni a termék árát. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő email címet. Ha a felhasználónak nincs bankkártyája, fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben email cím és jelszó megadásával kezdeményezhető a fizetés. További tudnivalók »

3.6.  A Felhasználó a fizetési mód kiválasztását követően, Barion esetén a „Fizetés Barionnal” gombra, PayPal esetén a „Tovább a PayPalhez” gombra kattintással véglegesíti megrendelését („Megrendelés”).

3.7.  A Megrendelés véglegesítéséről a Webáruház visszaigazoló emailt küld a Felhasználó által megadott email címre. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. A visszaigazoló email egyben a Megrendelés elfogadásának minősül. A visszaigazoló email a jelen ÁSZF elérhetőségét is tartalmazza.

A szerződés létrejötte, jellemzői

3.8.  Az Igazgyöngy Alapítvány visszaigazoló emailje a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Felhasználó és az Igazgyöngy Alapítvány között. A Szerződés alapján az Igazgyöngy Alapítvány biztosítja a Megrendelt Tanfolyam(ok)on az elfogadott jelentkezési létszámnak megfelelő részvételt a Felhasználónak a Tanfolyamok leírásában szereplő feltételekkel.

3.9.  A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

Lemondás

3.10. Az Igazgyöngy Alapítvány a Felhasználó jelentkezésének lemondását csak írásban fogadja el a tanfolyam 20%-ának elvégzése előtt. Ebben az esetben a részvételi díjat visszatéríti a Felhasználónak. A tanfolyam 20%-ának elvégzését követően az Igazgyöngy Alapítványnak nem áll módjában lemondást elfogadni.

4. Információ, reklamáció, panaszkezelés

4.1.  A Felhasználó a Webáruház működésével, a Megrendelt Termékekkel és Tanfolyamokkal kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg Igazgyöngy Alapítványt:

 • levelezési cím: Igazgyöngy Alapítvány, 4100 Berettyóújfalu, Sinka István utca 7.
 • elektronikus levelezési cím: info@igazgyongyalapitvany.hu
 • telefonszám: Kun Alíz, +36 30 532-1595

4.2.  A telefonon tett panaszokat Igazgyöngy Alapítvány azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

4.3.  Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy az Igazgyöngy Alapítvány részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges az Igazgyöngy Alapítvány haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát az Igazgyöngy Alapítvány megküldi a Felhasználó részére.

4.4.  Az Igazgyöngy Alapítvány egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

4.5.  Az Igazgyöngy Alapítvány a Felhasználó által szóban tett vagy a Felhasználó álláspontja szerint az Igazgyöngy Alapítvány által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

4.6.  Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Felhasználó megelégedésére történt, vagy a Felhasználó panasza elutasításra került, a Fogyasztó Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Felhasználó a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

4.7.  Amennyiben az Igazgyöngy Alapítvány a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Felhasználó számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu linken található honlapon található meg. Amennyiben a Fogyasztó Felhasználó panaszával Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
 • 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefon: +36 52 500 710
 • Email: bekelteto@hbkik.hu
 • Honlap: http://www.hbmbekeltetes.hu/

5. Vegyes rendelkezések

5.1.  Az Igazgyöngy Alapítvány fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et az Igazgyöngy Alapítvány az igazgyongyalapitvany.hu/aszf weboldalon közzéteszi, valamint az ÁSZF módosításáról a Felhasználókat a regisztráció során megadott email címükre küldött üzenet útján is tájékoztatja.

5.2.  A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Igazgyöngy Alapítványon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Az Igazgyöngy Alapítvány az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3.  Az Igazgyöngy Alapítvány kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére.

5.4.  Az Igazgyöngy Alapítvány kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésének napja: 2018. október 1.