Patrónus-program

  Ez a program több elemet foglal magában.

1. Ösztöndíjprogram

2011-ben indítottuk ezt Toldon, ami aztán folyamatosan bővült több településre. Az utóbbi években 80‒85 tanulót támogatunk 14 településen.

Ez egy olyan ösztöndíjrendszer, amellyel igyekszünk minden hátrányos helyzetű gyereket elérni a kapcsolatrendszerünkben. Feltétele a halmozottan hátrányos helyzet, vagy a hátrányos helyzet igazolt megléte, és az oktatásunkhoz kapcsolódás. Sajátossága, hogy nálunk nem kell jelesnek, vagy kitűnőnek lennie az ösztöndíjas tanulónak. Mindenkit önmagához képest viszonyítunk, így ha valaki mondjuk egy 3,5-ös átlaggal rendelkezik, de azt látjuk, hogy ezért mindent megtesz, nekünk az legalább annyira siker, mintha egy jobb képességű tanuló kevesebb szorgalommal 4,5-ös tanulmányi eredménnyel bír. A bevontak folyamatos mentorálásban részesülnek, amit összehangolunk az alapítvány komplex hatásrendszerével. A sikeres ösztöndíjasaink és családjuk sok mindenben előnyt élveznek a kríziskezelésben, egyéb problémák megoldásában.

Nagyon fontos a szülői együttműködés is, mind velünk, az alapítvány munkatársaival, mind az adott iskola tanáraival. Ha a család a közösségben nagy konfliktusba keveredik, vagy a kriminalizálódás útjára téved, az ösztöndíj felfüggesztésre kerül. Szeretnénk a „példa” üzenetét is kapcsolni a támogatáshoz, amiben nemcsak a gyerek a példa a jó tanulmányi eredményével, hanem a család is azzal, hogy támogató közeget biztosít a gyermeke tanulásához.

Az ösztöndíj támogatás összegei:
5000 forint – „ösztöndíj-előszoba”: ezt azok a tanulók kapják, akiknél látjuk a pozitív elmozdulást, és tudjuk, hogy kicsivel több szorgalommal még jobb teljesítményre lennének képesek.
10 000 forint – „teljes ösztöndíj”: ebben a kategóriában azok a tanulók vannak, akik önmagukhoz képest és társaik között is kiemelkedően dolgoznak az iskolában.
30 000 Ft – „Dragan ösztöndíj”: ez egy támogatói csoport programja, melyhez lehet kapcsolódni, és a szakmaszerzésig, a tanulmányok befejeztéig követi az adott gyereket. Itt a támogatás felét kapja a család, a másik feléből tehetséggondozást, korrepetálást finanszírozunk, vagy tartalékoljuk pl. középiskolai kollégiumi beköltözéshez.

Ösztöndíjas létszám:
Tanévenként változó, a támogatóktól függően kb. 50-60 fő „teljes” igazgyöngy ösztöndíjasunk és 20-30 fő ösztöndíj-előszobásunk van, 14-17 településről. Minden gyereknek egyéni támogatója van. Mindig annyi gyereknek tudunk ösztöndíjat biztosítani, ahány támogatónk jelzi segítő szándékát az adott félévre.

Nyomonkövetés, visszacsatolások:
A gyerekek tanulmányi eredményeit folyamatosan nyomon követjük, erről kéthavonta írásos beszámolót készítünk a támogatóknak. Félévente pedig lehetőség nyílik az ösztöndíjasok összetételének a változtatására. Minden gyerek előtt ott a lehetőség a bekerülésre, és bizony, ha valaki nagyon elkényelmesedik és mások leelőzik, akkor hosszabb, vagy rövidebb időre kikerülhet az ösztöndíjasok köréből, vagy a félévi kitartó munkájának köszönhetően megtarthatja helyét a következő félévre is az ösztöndíjasok között. Így van, aki már harmadik osztályos kora óta ösztöndíjas és most már középiskolás, sőt, egyetemista, de van olyan is, aki csak egy félévig tudott ösztöndíjas lenni.

Logisztika:
Az ösztöndíjakat mindig a hónap utolsó napjaiban adjuk oda a szülőknek, amikor már nagyon szűkös a családi kassza. Ezeken a napokon az ösztöndíj által könnyített helyzetekben az üzenet erősen hat, és nemcsak a gyereknek, hanem a családnak is megerősíti a tanulás pozitív, értékteremtő hatását.
Minden ösztöndíj egy félévre szól, így azt szoktuk kérni a támogatóktól, hogy ha lehetőség van rá ilyen támogatási időszakban gondolkodjanak, erősítve ezzel a családokban a kiszámíthatóságot és a biztonságot. A szülőknek az elköltött összegről az alapítvány nevére kiállított számlával kell elszámolni. Minden olyan dologra el lehet költeni, amely a gyermek fejlődését, tanulmányát segíti, csak alkoholra és dohányárura nem, de ezzel még soha nem volt problémánk. Tapasztalataink szerint a családok zömében élelemre fordítódik ilyenkor az ösztöndíj, de sokszor segít az eladósodás kockázatának csökkentésében is.

Az Igazgyöngy ösztöndíjprogramjának sikerét az bizonyítja, hogy megszűntek a közösségen belüli konfliktusok, mindenki érti már a szabályokat, indokokat, ami alapján valaki be- vagy kikerülhet a programból. Másik bizonyíték a folyamatosan javuló tanulmányi átlag az ösztöndíjasok között. Harmadik pedig az, hogy egyre több gyerekünk marad benn 16. életéve után is a középiskolában, egyre több az érettségiző, és vannak már egyetemista Igazgyöngy-ösztöndíjasok is.

2. Bérlettámogatás, kollégiumi támogatás

Középiskolásainknak szóló támogatás. Azt tapasztaltuk, hogy ez is egy iskolai lemorzsolódást növelő kockázat, amit kezelni kell. Az ösztöndíj pozitív hatásainak köszönhetőn évről-évre növekszik azoknak a tanulóknak a száma, akik a lakóhelyüktől távolabbi városban tanulnak. A mindennapi bejutáshoz busz-, vagy vonatbérletre van szükség. Ennek összege a távolságoktól függően változó, 1500‒5000 forintig terjed. A kollégiumi benntartózkodás pedig extra terhet jelent a családoknak. A kollégista gyerekeinket 3000‒5000 Ft-os plusz támogatással segítjük.

3. Örökbefogadó-program

Az Igazgyöngy művészeti iskolája OM számmal rendelkező oktatási intézmény, melynek működési szabályait az állam írja elő. Ennek keretében kötelező térítési díjat kell fizetni az oktatásba való bekapcsolódásért. Ingyenességet csak az igazoltan hátrányos helyzetűek és sajátos nevelési igényűek kaphatnak, ám egy 2013-as rendelkezés a hátrányos helyzetet és a halmozottan hátrányos helyzetet is újradefiniálta, és sok gyerek kiesett ebből a kategóriából. Ám a befizetéseket folyamatosan ellenőrzik, és ahol nincs szülői hozzájárulás, ott vissza kell fizetnünk az egy főre eső állami támogatást is. Ennek a problémának az áthidalására szolgál ez a programelem.

Itt azoknak a gyerekeknek a művészeti iskolai térítési díját lehet támogatni, akiknek ennek befizetésére nincs lehetőségük. Ennek a támogatásnak az összege havi 1500 forint. Ha a támogatás felajánlója szeretné, tudjuk nevesíteni a támogatott gyermeket, illetve a művészeti oktatásban nyújtott teljesítményéről egy-egy fotó segítségével visszacsatolunk.

4. Szülinapi támogatás

A patrónus-program jelenlegi utolsó eleme a szülinapos támogatás. Ebben a társadalmi csoportban nem jellemző, hogy a gyerekek születésnapja piros betűs napként szerepel a családok életében. Ennek azzá tételében van arra lehetőség, hogy egy-egy gyerek szülinapját támogató segítségével megünnepeljük. Ez a legtöbb esetben egy jelképes ajándékot jelent 3000‒5000 forint között, ez éves támogatási lehetőség. Nyilvántartásunkban folyamatosan nyomon követhető kinek, mikor van születésnapja, lehet választani kor, vagy nem szerint. Visszacsatolunk fotóval a köszöntésről.

Amennyiben szeretnél patrónusunk lenni, kérjük keress minket az

adomany@igazgyongyalapitvany.hu

email címen!