rólunk

Arról, hogy miben hiszünk és hogyan dolgozunk

céljaink eléréséért.

a generációs szegénység magyarországon

Magyarországon a gyermekszegénység egy évek óta a szőnyeg alá söpört probléma. A felszámolására tett kísérletek javarészt a problémának csak egy-egy szeletével foglalkoznak, nem teljes társadalmi beágyazottságában értelmezik azt. Az ok-kezelő, a probléma gyökereit érintő megoldások helyett az ügy-kezelő szemlélet jellemző, ami csak rövid távú eredményeket szül. A probléma egyre mélyül és gyerekek generációi nőnek fel úgy, hogy nincs lehetőségük kibontakoztatni tehetségüket és a kezükbe venni sorsuk irányítását.

az igazgyöngy megoldása

Az Igazgyöngy 13 évvel ezelőtt egy komplex modell fejlesztésébe kezdett, amely a társadalmi leszakadás összes problémájára egyszerre tud hatni. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a 20 évre tervezett program végén egy olyan adaptálható modell születik, amely alkalmas a generációs szegénységben felnövő gyerekek életének minőségi javítására. Céljaink elérése érdekében a gyerekekkel végzett munka mellett a családokkal, a közösséggel és az intézményrendszerrel is együttműködünk, és igyekszünk hatni a szakpolitikára is. Programelemeink: tanoda, művészeti iskola, kríziskezelés/prevenció, közösségfejlesztés, társadalmi vállalkozás, településfejlesztés és az ügy képviselete,

23 év alatt a gyermekszegénység elleni küzdelem egyik emblematikus szervezetévé váltunk, itthon és külföldön is sokan érdeklődnek a munkánk iránt. Az Igazgyöngynél abban hiszünk, hogy egy társadalom akkor lesz élhető, ha minden gyermek megkapja a lehetőséget ahhoz, hogy azzá váljon, ami lehetne. 

legfontosabb Alapelveink

komplex szemlélet

Hisszük, hogy a gyerekszegénység problémáját komplex módon, teljes társadalmi beágyazottságában kell értelmezni, és a megoldások keresésében is ez az elv vezérel minket. Ezért egy olyan módszertant
dolgoztunk ki, amelyben az oktatás mellett helyet kap a közösségfejlesztés, munkahelyteremtés, önfenntartási képességek fejlesztése és az intézményekkel való együttműködés segítése is.

hosszú távú stratégia

Az Igazgyöngy Alapítvány a kezdetektől fogva a hosszú távú, fenntartható megoldásokat keresi. Ezért dolgoztuk ki a 20 éves stratégiánkat, amiben a kisebb programelemek igen, de a fő célok 13 éve változatlanok.

képessé tevés

A hosszú évek terepi tapasztalata segített nekünk megérteni, hogy az adományozás önmagában nem segíti elő a leszakadó családok integrációját/inklúzióját. Ezért a célcsoporttal együtt kidolgoztunk egy olyan rendszert, ami a tanult tehetetlenség helyett az önfenntartást erősíti. Célunk, hogy egy olyan közösséget építsünk, ami képest önmagát megszervezni és kialakítani egy szabályrendszert, amihez mindannyian igazodni tudnak.

tudásmegosztás

Hiszünk abban, hogy az általunk kidolgozott módszereket tágabb körben is érdemes lenne alkalmazni. Ezért különös figyelmet fordítunk a szakmai párbeszédre, kapcsolatban állunk magyar és külföldi, civil és állami szervezetekkel, intézményekkel, és igyekszünk továbbadni az évek során felhalmozott tapasztalati tudást..

átláthatóság

Megalakulásunk óta tagja vagyunk az ASZÖT-nek, ahol évente minősítik az adománygyűjtésünk tisztaságát, átláthatóságát. Kiemelten fontosnak tartjuk a támogatóink felé való visszacsatolást, hiszen civil szervezetként csak az emberek bizalmára támaszkodhatunk.

Egyetemes emberi és pedagógiai értékek képviselete

A mai világban különösen fontosnak érezzük azt, hogy félelem nélkül, bátran kiálljunk az emberi értékek mellett. Az Igazgyöngy megalakulásától kezdve felvállalta azt, hogy rávilágít a rendszer működési hézagaira, és küzd azokért az értékekért és jogokért, amik a társadalmi igazságosság alapjait képezik.

eredmények

18 év alatti terhesség

Az elmúlt 10 évben nem volt 18 év alatti terhesség Toldon

család

Ennyi családot érünk el évente

település

Ennyi településen dolgozunk évente