SMCA-2012-0380-S

Esélyteremtés az integrációhoz

A projekt célja, hogy egy megkezdett integrációs modellt megerősítsen, továbbfejlesszen és adaptálható megoldást nyújtson a mélyszegénységben, szegregátumban élő társadalmi csoport problémáira.

Célcsoportjai Told község lakosai, ezen belül kiemelten a roma lakosság. A projekt tevékenységei beintegrálódnak az eddig megindított stratégiaszerű fejlesztésbe, olyan hiányterülteket lefedve, melyekre eddig nem volt lehetőség. A tevékenységek között az önfenntartásra, közösségfejlesztésre, tudásbővítésre, identitástudat, tolerancia és együttműködési képességek fejlesztésére irányuló programokat tervezünk. A bevont személyek a toldi lakosok, kiemelten a nagycsaládos romák.

A stratégiaszerű fejlesztés fontos eleme, hogy olyan újszerű kapcsolatokat alakítsunk ki és fejlesszünk tovább a különféle ágazatok és intézmények között, melyek általában is javítják a segítő munkát, a roma integrációt és biztosítják a projekt eredményeinek fenntarthatóságát. Szeretnénk, ha az a bizalmi légkörön alapuló, humánus szemlélet, amivel alapítványunk eddigi eredményeit elérte beépülhetne a hivatali rendszerbe is. Ennek érdekében a szervezetfejlesztés velük és a település különböző közösségeivel is fontos elem.

A projekt időszaka: 2013.04.02-2015.04.01

Tevékenységek bemutatása

  • Az oktatási részben 10 fő számára segítjük elő az alapvető írási és olvasási képességek elsajátítását, 30 fővel alapvető számítástechnikai ismereteket sajátíttatunk el.
  • Pszichiátriai problémákkal küzdő gyerekek részére iskolapszichológust biztosítunk legalább öt tanulónak.
  • A családgondozás-közösségfejlesztés területén 10 fő bevonásával baba-mama klubot indítunk.
  • Olyan ismereteket kívánunk átadni a gyerekgondozásról, nevelésről, melyek hiánya később az óvodában már nem, vagy csak nagyon nehezen pótolhatók.
  • A háztartási ismeretek bővítésével egyrészt az egészségesebb, változatosabb táplálkozás felé, másrészt egy ésszerűbb, takarékosabb háztartási költségkalkuláció felé segítenénk 30 családot.
  • Közösségi kertet alakítunk ki, mellyel a vegyszermentes termesztés irányába teszünk lépéseket. Az itt megszerzett ismeretekkel a saját kertjében mindenki elő tudja állítani az önellátásához szükséges mennyiséget.
  • A „Toldi teaház” beindítása egy olyan komplex képességfejlesztő, identitástudatot és a toleranciát fejlesztő tevékenység, mellyel 30 családnál beszélhetünk az értéktudat, elismerés, együttműködés alapjainak kialakulásáról.
  • A közösségi ház és szolgáltatásai minden nap elérhetőek, ezzel a 90 családon keresztül beépül a település életébe.
  • Intézmények együttműködésére irányuló szervezetfejlesztése keretében rendszeres havi társadalmi kerek-asztalokat szervezünk szervezetfejlesztési programmal: konfliktuskezelő gyakorlatok csoportmunkában, fogalomértelmezések, problémamegoldások, Brain-storming, rendszerezési gyakorlatok mediátori segítséggel.

A programelemek menete, bemutatása

Az alapkészségek megerősítését Pintér Nóra segíti. A foglalkozások kiscsoportos foglalkozásokon, tudásszint szerint differenciálva négy csoportban dolgozik a 10 fő. Sok olvasási, szövegértelmezési feladatot oldanak meg, feladatlapokon adva számot a tudásukról. Minden héten találkoznak, és házi feladatot is kapnak. A helyszín a Gyöngyház egyik szobája.

A számítógépes ismeretek oktatásába bevont 30 fő három csoportra osztva szerzi meg az alapvető ismereteket. Kéthetenként dolgoznak együtt a Kultúrházban kialakított internetes pont segítségével. A foglalkozásokat Balogh István vezeti.

Az iskolapszichológussal (Morvai Gergellyel) öt gyerek dolgozik, heti váltásban. Eleinte vagy a biharkeresztesi általános iskola épületében, vagy a toldi Gyöngyházban találkoztak, április eleje óta a berettyóújfalui szakszolgálatnál zajlanak a beszélgetések.

A Baba-mama klub kezdetben Nagy Julianna Eszter, január óta pedig Szakács Istvánné szakmai munkájával működik. A klubba 10 kismama jár, három év alatti gyermekével. A csecsemőgondozási, betegápolási, táplálkozási ismeretek mellett rengeteg fejlesztő játékot tanulnak, játszanak együtt. Megünneplik a kicsik szülinapját, követik az ünnepköröket különféle kézműves-dolgok készítésével.

A legnépszerűbb programok egyike a háztartási ismeretek átadása. 30 asszonyt vonunk be a programba, akik 3 fős csoportokban, egymás után 8 hétig vesznek részt heti egy napon a programon. Általában három fogásból álló ebédet készítenek. A kulcsfogalmak: olcsón, jót, sokat, egészségeset. Az ebéden a helyi munkatársak és az éppen önkéntes munkát végzők vesznek részt, a maradékot a főzőasszonyok hazavihetik. Mindenről tanulnak közben: higiéniáról, takarékosságról, pénzbeosztásról, terítésről, háztartási gépek használatáról.
A közösségi kert művelése tavaly még vegyes termelést jelentett, zöldségfélékkel, krumplival, napraforgóval, kukoricával is próbálkoztunk. Az idén csak zöldségféléket termelünk, és elkezdjük a kert felében a gyógynövénytermesztést is. Nem tettünk még le az energianyárról sem, reméljük, az idén a kis fasor megerősödik majd. A vetőburgonyát és a zöldségmagvakat az Élelmiszerlavina és a Vesd bele magad! program keretében pályáztuk, a gyógynövényeket pedig a földesi Nagy Ferenc, aki majd felvásárolja tőlünk a gyógynövényeket, articsóka, körömvirág és máriatövis magvakkal támogatott bennünket. A kertprogram koordinálását Kolozsvári Zsigmondné végzi, önkéntesek segítségével.
HVG Nyomor széle blog: Önfenntartás és munkahelyteremtés

A közösségfejlesztő programjaink közül kiemelkedik a toldi Tea-ház. A beszélgetések igen népszerűek a közösség számára. A jelentkezők felkészülten állnak a többiek elé, és a kérdések is azt mutatják, mindenki komolyan veszi a programot.

A Gyöngy-ház működtetése

A Gyöngy-ház többfunkciós épület, sokféle tevékenységre ad lehetőséget. Mindenekelőtt ott van az önkéntes szálláshely, ahol néha vendégeink, de leginkább egyetemista önkénteseink alszanak, akik hetente utaznak hozzánk a fővárosból, vagy az ország más pontjairól, hogy foglalkozzanak a gyerekekkel.

Nappal itt zajlanak az alapkészségek megerősítését szolgáló képzések, a Baba-mama klub, a háztartási ismeretek átadása, itt korrepetálják a gyerekeket, itt vannak szigorú rend szerint a társasjáték-pedagógiai foglalkozások, itt van a raktárunk a ruha és cipőadományoknak, innen történik az osztás, hetente, és itt van a műhely is, ahol az asztalosmunkák mellett különféle javítások végezhetők. A ház takarítását, gondnoki teendőit februárig Gertner Klára, februártól Ötvös Ernőné látja el. Az épület betölti funkcióját.

Társadalmi kerekasztal, együttműködések

A programelem célja, hogy mediáló szereppel segítse az intézmények és a családok közötti konfliktusok megoldását, az intézmények együttműködését, egy harmonikus kapcsolatrendszer kialakítását. Ennek érdekében közvetítünk a megoldáskeresésben, segítünk ott, ahol a hivatal nem tud, komoly jelzőrendszert működtetünk, konfliktust kezelünk, szemléletet szeretnénk váltani, mindkét oldalon.

Az együttműködések ma már működőképesek az általános és középiskolával, az óvodával, a Polgármesteri Hivatallal, a CKÖ-vel, a Családsegítővel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhatósággal, a Rendőrséggel, a Védőnői és háziorvosi szolgálattal, a Kórházzal. Arra törekszünk, hogy egyre kevesebb konfliktussal, és egyre gyorsabban, sikeresebben oldódjanak meg a problémás esetek.