NTP-AMI-14-0086

Az Igazgyöngy fénye

Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola nyerte

A projekt során a bevont gyerekek szociális kompetenciáinak fejlesztését jelöltük meg célként. A fény tematikájában dolgozva először, az információgyűjtés, egyéni tervezés, kivitelezés során a személyes kompetenciák, majd csoportalakítás után a kooperatív alkotás során a társas kompetenciák fejlesztése következett. A projekt produktumai azok a közös munkában elkészített akrilképek lettek, melyek az egyéni munkákon alapulva közösségi tevékenységben teljesedtek ki.

Először a tematikának megfelelően információgyűjtés történt. Itt a fény különböző megjelenési területein kutakodtak a gyerekek, így a fény a természetben, a fény az otthonunkban és a fény a lelkünkben fókuszokkal dolgoztak. Az összegyűjtött információk alapján egyéni tervezés és alkotás következett, melynek során A/3-as méretben a gyerekek önállóan készítettek szabad döntésük alapján rajzokat.

Ezután az összes rajz megtekintésével csoportokat alakítottunk (pl. azokból, akik a fény a természetben témában dolgoztak) és ezek a csoportok közös tervezésbe kezdtek. A tervezés lényege az volt, hogy minden csoporttag munkája montázs szerűen jelenjen meg egy közös képben. A tervezés szakasza után felvázolták a vászonra, majd közösen döntöttek a színhangulatról és felvitték azt is a felületre. Ezután közös munkával, megfelelő munkamegosztással dolgozva színezték tovább a felületet. A végén grafikai gazdagítás történt és a kép végső formában történő rögzítése. Az elkészített munkákból kiállítást rendeztünk Berettyóújfaluban. A kiállítás rendezést megelőzte egy múzeumlátogatás, múzeumpedagógiai foglalkozás, amelynek során a fény szerepét a kiállítások installációjában is megismerték a gyerekek. A kiállításmegnyitón megtekintették a különböző telephelyeken készült munkákat és értékeltük a projektet.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által kiírt, Nemzeti Tehetség Program keretében valósult meg.