NTP-RTP-140055

A mi meséink

Mélyszegénységben élő gyerekek egy zsáktelepülésen olyan produktumot hoztak létre, melyet az online tér segítségével országosan elérhetővé tettek. Ezáltal megtapasztalták, hogy ők is képesek olyasmire, melyre kíváncsiak az emberek. Fejlődtek alapkészségeik (íráskészség, szövegértés, digitális kompetencia), miközben motiváltak voltak, jól érezték magukat. Sikerült az alapítványhoz kapcsolódó különböző tevékenységeket (művészeti nevelés/tanoda) összekapcsolni, mely fontos elem a sikerességhez.
Szakmai támogatással valós, hatékony ráhangolódás történt a projektre: a mese működése, az írásbeli kifejezésben rejlő lehetőségek. Ezután, az alkotás folyamatában tudatosabb tevékenység zajlott, mely a mesék minőségén is meglátszik. Kiscsoportos és egyéni mesealkotás után sikerült 15 olyan mesét kiválasztani, melyeket közösen alkalmasnak tartottunk a megjelenésre. A pályázat ezen részét értékes reflexióval zárhattuk, ahol a gyerekek szépen meg tudták fogalmazni, hogy mit szerettek ebben a folyamatban és izgalommal várták a további lépéseket. Az alkotás a vizuális megjelenéssel folytatódott: volt olyan mese, amihez több illusztráció is készült, így itt is megjelent a válogatás feladata. Amikor összeállt a projekt anyaga bevontuk az idősebb korosztályt is, megismerkedtünk néhány szerkesztési alapelvvel és összeállítottunk egy kiadványt, miközben a tanoda blogján (ped2.hu) is megosztottuk a munkákat, így a gyerekek megélhették, hogy a nagyközönség is kíváncsi a munkáikra, hiszen idegenektől is kaptak pozitív visszajelzéseket. Végül egy szóróanyag nyomdába került így kézzelfogható eredmény is született, a tanoda évzáró alkalma során pedig a szülőknek is beszámoltunk a projekt sikeréről.

http://ped2.hu/alkotasok/mesek/

Az alapkészségek fejlesztése, mint kiemelt feladat, a projekt során egy különösen motivált keretben tudott megvalósulni: olyanok is szívesen olvastak meséket, alkottak szövegeket, akiket máskor nehezebb rávenni hasonló tevékenységekre. Jól látszott, hogy a tanulási környezet megválasztása sikeres, éppen ezért nagy számban jöttek létre mesék, a válogatás során pedig újra előkerültek fontos alapkészségek: olvasás, szövegértés és helytállás döntéshelyzetekben. A megszokott kudarcos szituációkkal szemben egy újfajta alkotási folyamatban vehettek részt, melyben jól érezték magukat. Fontos, hogy ilyen helyzeteket is megéljenek! Ebbe a folyamatba kapcsolódott a már jól ismert vizuális alkotó tevékenység, melyben otthonosan mozogva újabb magas szintű munkákat hoztak létre, a mesék pedig az illusztrációkkal váltak teljessé. A gyerekek is megértették, hogy a Toldi Tanoda és az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységei milyen szorosan összekapcsolódnak. Kellő támogatással, pontos kivitelezéssel minőségi produktumok létrehozására képesek, ennek tudatosítása pedig kiemelten fontos. A mesék és az illusztrációk összeszerkesztése egy újabb kompetenciaterületre erősített rá, hiszen a digitális eszközök használata manapság már elengedhetetlen. Természetesen a fiatalok még a hátrányos helyzetű településeken is egyre otthonosabban mozognak az online világban, ugyanakkor sokkal szűkebb szeletét ismerik és használják, mint társaik: kiadványszerkesztéssel, blogolással, a közösségi média konstruktív használatával olyan területekkel találkozhattak, melyek aláhúzzák az online világ pozitívumait, fejlesztve ezzel a digitális kompetenciájukat, de a kritikai gondolkodásukat is. Az egyik legfontosabb cél volt, hogy szembesítsük a gyerekeket azzal, hogy a társadalom nyitott rájuk, érdeklődik a munkáik iránt: a blog látogatottsága, a Facebook-posztok körüli aktivitás pedig megfelelő volt ehhez, büszkén hallgathatták az adatokat, miközben az elkészült szóróanyagot is megnézhették.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által kiírt, Nemzeti Tehetség Program keretében valósult meg.