NTP-MŰV-18-0118

Anya csak egy van

A program alapvető célja a tehetséges HH gyerekek sokszor alacsony szintű egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése az egymással és szüleikkel való közös alkotótevékenység során, különös tekintettel az együttműködési és önismereti képességekre.

A programba bevont 20 gyerek mindegyike legalább két éve az Igazgyöngy AMI tanítványa, fejlett vizuális képességekkel rendelkeznek, már korábban bizonyosságot tettek tehetségükről. Életkorukat tekintve 9-14 év közöttiek, közülük 10 fiú és 10 lány. Hátrányos helyzetűek, egyéni és társas kompetenciái fejlesztésre szorulnak. A gyerekek között több testvérpár is volt. Emellett bekapcsolódtak a programba a gyerekek szülei, 10 anyuka és 5 apuka, akik szintén részt vettek az alkotótevékenységben, a projekthez kapcsolódó programokban. A projekt végén 20 kismértetű akrillkép készült el, a család témakörében.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében valósult meg.