Az Igazgyöngy esélyteremtő modellje

1. PILLÉR

Az oktatás

A szociális kompetenciák fejlesztése hármasfókuszú nevelési folyamatban. 

Alapfokú művészeti iskola fenntartásával, 6 településen, 600 fő/tanév körüli tanuló létszámmal.

A legtehetségesebb diákjaink ösztöndíjprogramban részesülnek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2011 szeptemberében indított programnak hála tanévenként nyolcvannál is több tanítványunkat tudjuk támogatni, sőt 2016/17-es tanévben szintet léptünk és bevezettük a Dragan-ösztöndíjat is, amivel kibővítettük a támogatottak körét. A tanulás érték, és az ösztöndíjprogram pontosan ezt az üzenetet erősíti meg és ott ahol a legnagyobb szükség van rá.

az elkészült agyagedény festése
agyagozás a művészeti iskolában
készül a festmény
az alkotás öröm
két fiú plakátot fest

Tanoda: korai fejlesztés, tanulástámogatás, pályaorientáció, társasjáték-pedagógia

A tanodát Toldon működtetjük, szerdától szombatig, 35-50 fő részvételével. A tanodánkhoz kapcsoltunk minden olyan fejlesztést, ami 0-18 éves korig átfogja a korosztályt. Így a baba-mama klubtól az óvodások fejlesztésén, az iskolaelőkészítőn, az alsó és felső tagozatosak egyéni foglalkozásain át a középiskolások tanulásának támogatásáig egy módszertan szerint dolgozunk, összeépülve az esélyteremtő modell többi elemével.

Mindezek mellett évi 5-6 alkalommal többnapos napközis tábort is tartunk Toldon: őszi, téli, tavaszi és 3 nyári, ahol kicsit háttérbe szorul a tanulás.

2. PILLÉR

Családgondozás, közösségfejlesztés és munkahelyteremtés

Kríziskezelés

A beavatkozási pontok sokfélék lehetnek. Ha szükség van rá, akkor havonta többször is szervezünk ruha-, cipő-, bútor- és tűzifaosztásokat a rászoruló családok számára. Gyerekgyógyszer-programot és szemüvegprogramot működtetünk, de segítünk akkor is, ha valaki mosógéphez, centrifugához, hűtőgéphez stb. szeretne jutni. A helyi közösséggel együtt dolgoztuk ki az adományozás szabályzatát, amelyben benne van, hogy ez utóbbi segítség nincs ingyen: aki igénybe veszi, meghatározott időre önkéntes munkát vállal a közösség számára legszükségesebb területeken.

Egy családtag váratlan halála, megbetegedése esetén is segítünk: a “Melletted vagyunk” program egyéni és céges támogatók segítségével, folyamatosan működik, de az egészségügyi szolgáltatások elérésében is segítünk: hivatali ügyintézéssel, űrlapok kitöltésével, online és telefonos segítségnyújtással, vagy együttműködésben az intézményekkel azért, hogy a gyerekeket ne kelljen kiemelni a családokból.

ruhaosztás
konyha Toldon

Önfenntartási képességek fejlesztése

A stratégiánk alapja az úgynevezett „képessé tevés”. A támogatottjainkat képessé kell tennünk arra, hogy megszervezzék a saját életüket, hogy kezükbe vegyék a sorsuk irányítását és észrevegyék azokat a lehetőségeket, amelyek mindenki számára adottak, de ezek kihasználása és felismerése nem mindenki számára evidens és biztosított.

Az energiaszegénység és a lakhatási szegénység ellen is több ponton küzdünk. Dolgozunk azon, hogy környezetbarát és olcsó tüzelőt használjanak, a helyben elérhető szalmabrikettet, és segítjük azt is, hogy ehhez biztonságos kályhákat, kályhacsöveket használjanak.

Mára már sikerült kártyás villanyórák segítségével legalizálni az áramfogyasztást. Segítünk az életveszélyes házak rendbehozatalában, de nem nekik hozzuk rendbe, hanem velük. Bútor- és háztartásigép-adományainkkal sokat javítottunk az élhetőbb környezet kialakításában.

 

2020-ban indítottuk el az Igazgyöngy fejlesztő-bérlakásprogramját, ahol erős mentorálás mellett próbáljuk bepótolni mindazt, amit sem a család, sem az iskola nem adott meg a fiatal felnőtteknek.

Az önfenntartási képességekhez tartoznak más területek is, mint az adósságrendezés, pénzügyi tudatosság fejlesztése, a fogamzásgátlás biztosításával a tudatosabb családtervezés, a kiskertprogram és a baromfitartás támogatása, vagy a főzőklub, a háztartási ismeretek elmélyítésére. Egy kis önfenntartó kertet is készítettünk, edukációs céllal.

 

onfent-epulet
onfent-fozoklub
onfent-baromfi
onfent-kalyha
Koz-identitas-1
Koz-identitas-2

Közösség- és identitásfejlesztés

Hetente rendezünk tematikus programokat, amelyeket pályázatokból, önerőből és magánszemélyek támogatásával tartunk fent.

Ebben jelenleg egy makroközösségi (nyitott asszonyközösség) és egy mikroközösségi (fiatal anyukák klubja) csoportban szervezünk fejlesztő összejöveteleket. Mindkettőben folyamatos ismeretátadás történik, rugalmasan reagálva az igényekre. Sokféle témában dolgozunk, pl. háztartási ismeretek, gyereknevelés, családon belüli erőszak, egészségnevelés, az intézményrendszer elemeinek működése, elérhető szociális juttatások, a jogkövető magatartás fontossága, stb. mellett készült már helyi receptgyűjtemény, és fogalom-magyarázó szótár is a hivatali nyelvezet megértésére, de vannak kulturális, identitásfejlesztő és játékos foglalkozások, sőt, kirándulások is. A fiatal anyukáknál a cél, hogy egy egymást támogató, azonos problémákkal küzdő csoportban egy másféle női szerepet tudjunk megerősíteni, mint amit a szülőktől láttak.

A közösség- és identitásfejlesztés az elmúlt években elérte, hogy egy integrált, erős szövetség alakult ki a résztvevők között, akik idővel képesek lesznek arra, hogy az alapítvány nélkül is megszervezzék a mindennapokat. Ehhez keressük a kulcsembereket, akinek átadhatunk különféle területeket, pl. a karácsonyi ünnepség megszervezését, adományosztást.

A közösségi foglalkozásokról a résztvevők posztolnak is a Toldi Asszonyok Közössége elnevezésű facebook csoportban, ami a digitális kompetenciájukat és a kommunikációjukat is fejleszti.

Munkahelyteremtés

A munkahelyteremtésre irányuló törekvésünk igen erős pillérré vált az Igazgyöngy esélyteremtő programjában. A fejlesztés a kezdeti szakaszban alapítványi keretek között történik, majd az alapítvány által alapított Berettyóújfalui Igazgyöngy Nonprofit Kft.-be kerül át, ami főleg Toldon, de mellette még két településen ad lehetőséget a legális munkavállalásra részben munkaviszonyban, részben alkalmi munkavállalói foglalkoztatásban. A munkaviszonyban dolgozók száma 6-10 fő között van, alkalmi munkavállalóival 10-20 fő csatlakozik hozzánk.

Társadalmi vállalkozásunk jelenleg három kis ágazatban működik, a kézművesség (Szuno), mezőgazdaság-élelmiszerfeldolgozás (Amari) és szalmabrikettkészítés területén.

3. PILLÉR

Intézményi együttműködés

Az Igazgyöngy kiemelt feladatának tekinti a helyi szintű együttműködések támogatását. Mivel a lecsúszó családok problémái nagyon összetettek, változást csak az összehangolt, egymás hatását erősítő munka hozhat. Az intézményrendszer sok esetben eszköztelen, a folyamatosan a probléma megoldásán dolgozók között gyakori a kiégés.

A civilek eszközei, lehetőségei mások, mint a hivataloké. Mi képesek vagyunk építeni a közösségi hatásokra is. A tevékenységünket leginkább a mediálás jellemzi.

Jelenti ez a mediálást a zömében roma családok és az intézmények között, de gyakran az intézményrendszer különféle ágai között is.

A kezdeti ellenséges hangot mára felváltotta az együttműködő viszony, de persze ez településenként változó, különböző szinten álló folyamat, melynek állandó fejlesztésére törekszünk. Az együttműködések kialakításához több településen alkalmaztuk az Igazgyöngy Társadalmi Kerekasztalát, és mára helyi partnereinknek számítanak a polgármesteri hivatalok, az óvodák, általános és középiskolák, a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyámhivatalok, a védőnői és háziorvosi szolgálat, a rendőrség, az egyházak, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, civil szervezetek, a kórház, helyi vállalkozók, cégek.