L. Ritók Nóra

Alapító
Szakmai Vezető

Elérhetőség

E-mail: l.ritok.nora@igazgyongyalapitvany.hu

Iskolák

1978-1982: Bessenyei György Tanárképző Főiskola – földrajz-rajz szak
2000-2003: Magyar Iparművészeti Egyetem – vizuális kommunikáció, környezetkultúra szak
2003- 2005: BME – Közoktatás-vezetői képzés

Pedagógiai fokozata

mesterpedagógus

Pedagógiai munkásság

1982-2000: Általános iskolai oktatás
2000-től: Általános és művészeti oktatás

Egyéb képzettség

Közoktatási szakértő

 • Tanügyi területen
 • Alapfokú művészetoktatásban
 • Hátrányos helyzetű gyerekek integrációjában

Egyéb szakértői munkák

 • A művészetoktatási intézmények minősítése
 • Esélyegyenlőségi szakértői tevékenység

Projektek

 • Alternatív módszerek a roma gyerekek oktatásában, programok lebonyolítása ( a Soros alapítvány támogatásával)
 • Akkreditált és egyéb képzések kidolgozása alsó tagozatos pedagógusok számára vizuális nevelés témakörben, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és cigány tanulókra 
 • Kulcskompetenciák és alapkészségek fejlesztése a vizuális neveléssel kapcsolatos témákban.
 • Tehetséggondozó és integrációs projektek kidolgozása (MATEHETSZ és OSI)
 • Nemzetközi projektek: Románia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Horvátország, Anglia, Finnország, Norvégia, Portugália, Belgium, Olaszország, Izrael. 
 • Projektvezetések vizuális nevelési, alternatív pedagógia és esélyegyenlőségi témákban itthon és külföldön, folyamatosan:  tagság ATD Fussworld, Ashoka 

Publikációk

Könyvek

 • Tankönyvek (Alkotni jó! 1., 2., 3., 4. osztály, Vizuális nevelés 9-10. évfolyam – társszerzőként, Pedellus Kiadó, 2001-2006.)
 • Alkossunk együtt! Kooperatív módszertani kiadvány (SuliNova, 2005.)
 • Nézzünk körül együtt! Kompetenciafejlesztő módszertani kiadvány (SuliNova, 2007.)
 • Rajzolni jó! (Ötlettár vizuális nevelést tanítók számára) (Educatio, 2008.)
 • Projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában (Educatio, 2008.)
 • Varázslatos rajzok (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 2008.)
 • Kompetenciafejlesztés a művészetek eszközeivel (Prolog Kiadó, Nagyvárad, 2010.)
 • Bukdácsoló esélyegyenlőség (Underground Kiadó, Budapest 2011.)
 • Szociális iskola kiadvány – projekt-kiadvány
 • „Képesnek lenni” – projekt-kiadvány
 • Láthatatlan Magyarország, Tea Kiadó 2017.

Cikkek, tanulmányok

Pedagógiai díjak, elismerések

 • Városi: Pedagógiai munkáért. Berettyóújfalu Városért.
 • Teleki Blanka Díj
 • Várhegyi György Díj
 • Apáczai Csere János Díj
 • Promenád Díj
 • 2010. Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje – A díjat 2016. augusztus 31-én visszaadta
 • A Magyar Tehetség Nagykövete a 2011. és 2016. közötti időszakban.
 • Tolerancia díj 2011.
 • Holló László díj 2012.
 • Bonis Bona díj, Kiváló tehetséggondozó díj 2014.
 • Ashoka Magyarország tagság 2015.
 • Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának javaslata alapján az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományozott L. Ritók Nórának. 2016. május 23.
 • Az Év szociális szakembere díj. 2016. november 10.
 • Fekete Bori-díj. 2017. október 7.

Művészeti munkásság

Tagságok

 • Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (1993)
 • Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete (2000)

Kiállítások

 • 1991 óta folyamatosan,  több mint 100 egyéni kiállítás 
 • Csoportos tárlatok: megyei és országos Őszi, Tavaszi, Nyári Tárlatok, tematikus kiállítások
 • Külföldi csoportos kiállítások: Jugoszlávia, Románia, USA, Lengyelország, Kína

Díjak

 • Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat, fődíj (1992, 2004)
 • „Híd” Országos Tanári Pályázat, Nagykanizsa, fődíj (1997)
 • „Közeledés” Művészpedagógusok országos pályázata, 1. díj (1998)
 • Magyar Kultúra Alapítvány, Országos illusztrációs pályázat, II. díj (1998)
 • „Arany Szamár Díj” (2003)
 • Holló László díj 2012.
 • Bonis Bona díj, Kiváló tehetséggondozó díj 2014.
 • Fekete Borbála díj 2017

Könyvillusztrációk

 • Arany János: Rege a Csodaszarvasról
 • Pethő Gizella: Kagylóba zárt tengerrezdülés
 • Veitz Irma: Féltem a fülemüle dalát
 • Bényei József: Csipkefa oltár
 • Kocsis Csaba: Kádár vitéz
 • Körmendi Lajos: A táltos kincse
 • R. Simor Katalin: Elmondom magamnak

Magánszféra

férjezett, két gyermek édesanyja

Grafikáiból