A tanoda

A tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával rendelkező közösségi színtér. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok nem érhetnek el. (TanodaPlatform)

A fenti definíció megalkotásában a TanodaPlatform tagjaként mi is részt vettünk, így tökéletesen azonosulni tudunk vele, ez határozza meg működésünket, mely önkéntesekre alapoz, és melyben kiemelt szerepet kap az online tanulás, a távoktatás.

Jelenleg a tanodavezető mellett két tanodapedagógus és egy logopédus dolgozik a tanodában, ami szerdától szombatig van nyitva. Hétköznap délelőtt magántanulókkal és egy esti iskolába járó felnőttel foglalkozunk, illetve előkészülünk, tervezünk. 14.30 és 19.30 között iskolából elhozva vagy iskola után érkeznek hozzánk a gyerekek – szombaton pedig reggel 9-től 16 óráig vannak tanulások. Pénteken 12.30-tól ovisok is járnak a tanodába, iskolaelőkészítő programra. Csütörtök esténként és szombat késő délután pedig projekteket valósítunk meg.

Mindezek mellett évi 5-6 alkalommal többnapos napközis tábort is tartunk Toldon: őszi, téli, tavaszi és 3 nyári, ahol kicsit háttérbe szorul a tanulás.

Pedagógiánk

Alaptevékenységként az olvasási motiváció, a szövegértés, a matematikai és szociális kompetenciák fejlesztését szoktuk megjelölni. Projektalapon ehhez kapcsolódnak a természettudományok és az idegen nyelv közelebb vitele a gyerekekhez. Kiemelt terület még nagycsoportos óvodások iskolaelőkészítője, ill. az elsősök támogatása az iskolakezdésben. A tanoda egyik védjegye a társasjáték-pedagógia, de hangsúlyos a demokráciára nevelés is.

Családmentorok felelnek a tanodás gyermekért: figyelik az egyéni fejlődését, tervezik, szervezik azt, kéréseket fogalmaznak meg a munkacsoportok számára, tartják a kapcsolatot a családdal, az iskolával, a gyerekkel. Tanodapedagógusainkat önkéntesek is segítik ebben a munkában, akik így kóstolhatnak bele a mentorkodásba.

Az eszközök, feladatlapok, a szaktárgyi tervek munkacsoportokban készülnek, melyeknek van vezetője, egy-egy önkéntes pedig akár többnek a munkálataiban is részt vehet. Munkacsoportjaink: angol, dráma, disputa, kicsis, matek, német, szövegértés, természettudós.

Mind a feladatlapok, mind a projektek a gyerekcsoport érdeklődésére alapoznak, sok esetben pedig teljesen egyénre szabottan készülnek el. Tanulástámogató tevékenységünk szinte kivétel nélkül egyénileg valósul meg, a szociális kompetencia fejlesztése pedig projektek, társasjátékozás, ill. a táborok során.

Egy tanodai foglalkozás lehetséges elemei (60-90 perc)

  • ráhangolódás (pl. kétszemélyes, rövid társasjáték pedagógus és gyerek között)
  • 1-2 feladatlap megoldása (pl. matek, szövegértés)
  • átvezetés a foglalkozásterv elemei között (logikai játék, mozgásos tevékenység, rejtvény, társasjáték)
  • ön- és társértékelés, reflexió
  • önálló olvasás
  • zárásként/kezdésként közös – gyerekek, pedagógusok együtt – társasjáték (4-8 fő)

A foglalkozások után pedig tanulási naplót töltenek ki a pedagógusok minden gyerekhez kapcsolódóan, melynek több funkciója is van: adminisztráció, értékelés, mérés, reflexió. Erről bővebben a Mire jó a tanoda? c. kötet vonatkozó fejezetében lehet olvasni.