Pedagógiánk

Alaptevékenységként az olvasási motiváció, a szövegértés, a matematikai és szociális kompetenciák fejlesztését szoktuk megjelölni. Projektalapon ehhez kapcsolódnak a természettudományok és az idegen nyelv közelebb vitele a gyerekekhez. Kiemelt terület még nagycsoportos óvodások iskolaelőkészítője, ill. az elsősök támogatása az iskolakezdésben. A tanoda egyik védjegye a társasjáték-pedagógia, de hangsúlyos a demokráciára nevelés is.

Családmentorok felelnek a tanodás gyermekért: figyelik az egyéni fejlődését, tervezik, szervezik azt, kéréseket fogalmaznak meg a munkacsoportok számára, tartják a kapcsolatot a családdal, az iskolával, a gyerekkel. Tanodapedagógusainkat önkéntesek is segítik ebben a munkában, akik így kóstolhatnak bele a mentorkodásba.

Az eszközök, feladatlapok, a szaktárgyi tervek munkacsoportokban készülnek, melyeknek van vezetője, egy-egy önkéntes pedig akár többnek a munkálataiban is részt vehet. Munkacsoportjaink: angol, dráma, disputa, kicsis, matek, német, szövegértés, természettudós.

Mind a feladatlapok, mind a projektek a gyerekcsoport érdeklődésére alapoznak, sok esetben pedig teljesen egyénre szabottan készülnek el. Tanulástámogató tevékenységünk szinte kivétel nélkül egyénileg valósul meg, a szociális kompetencia fejlesztése pedig projektek, társasjátékozás, ill. a táborok során.

Egy tanodai foglalkozás lehetséges elemei (60-90 perc)

  • ráhangolódás (pl. kétszemélyes, rövid társasjáték pedagógus és gyerek között)
  • 1-2 feladatlap megoldása (pl. matek, szövegértés)
  • átvezetés a foglalkozásterv elemei között (logikai játék, mozgásos tevékenység, rejtvény, társasjáték)
  • ön- és társértékelés, reflexió
  • önálló olvasás
  • zárásként/kezdésként közös – gyerekek, pedagógusok együtt – társasjáték (4-8 fő)

A foglalkozások után pedig tanulási naplót töltenek ki a pedagógusok minden gyerekhez kapcsolódóan, melynek több funkciója is van: adminisztráció, értékelés, mérés, reflexió. Erről bővebben a Mire jó a tanoda? c. kötet vonatkozó fejezetében lehet olvasni.