Pedagógiánk

A Baba-mama klubokon a 0-3 éves korosztállyal foglalkozunk. Itt a gyerekek korai képességgondozásában három fő területre fókuszálunk: a mozgásfejlesztésre, nyelv-és beszédfejlesztésre és a szociális kompetencia fejlesztésére. Emellett fontos célunk az édesanyák szülői kompetenciáinak erősítése is.

Az ovis klubokra a 3-5 éves gyerekek járnak. A fenti területek további támogatásán túl ennek a két évnek fontos funkciója, hogy megtaláljuk a megfelelő motivációs eszközöket, kereteket, amik között jól tudunk az egyes gyerekekkel dolgozni. Így a későbbiekben ezekre a tapasztalatokra építve sokkal hatékonyabbak lehet a fejlesztésük.

A 6-18 éves korosztállyal kapcsolatban alaptevékenységként az olvasási motiváció, a szövegértés, a matematikai és szociális kompetenciák fejlesztését szoktuk megjelölni. Projektalapon ehhez kapcsolódnak a természettudományok és az idegen nyelv közelebb vitele a gyerekekhez. Kiemelt terület még nagycsoportos óvodások iskolaelőkészítője, ill. az elsősök támogatása az iskolakezdésben. A tanoda egyik védjegye a társasjáték-pedagógia, de hangsúlyos a digitális kompetenciák fejlesztése és a pályaorientáció is.

Mentorok felelnek a tanodás gyermekért: figyelik az egyéni fejlődését, tervezik, szervezik azt, kéréseket fogalmaznak meg a munkacsoportok számára, tartják a kapcsolatot a családdal, az iskolával, a gyerekkel. Tanodapedagógusainkat önkéntesek is segítik ebben a munkában, akik így kóstolhatnak bele a mentorkodásba. Az eszközök, feladatlapok, a szaktárgyi tervek munkacsoportokban készülnek, melyeknek van vezetője, egy-egy önkéntes pedig akár többnek a munkálataiban is részt vehet.

Mind a feladatlapok, mind a projektek a gyerekcsoport érdeklődésére alapoznak, sok esetben pedig teljesen egyénre szabottan készülnek el. Tanulástámogató tevékenységünk szinte kivétel nélkül egyénileg valósul meg, a szociális kompetencia fejlesztése pedig projektek, társasjátékozás, ill. a táborok során.

Egy tanodai foglalkozás lehetséges elemei (60-90 perc)

  • ráhangolódás (pl. kétszemélyes, rövid társasjáték pedagógus és gyerek között)
  • 1-2 feladatlap megoldása (pl. matek, szövegértés)
  • átvezetés a foglalkozásterv elemei között (logikai játék, mozgásos tevékenység, rejtvény, társasjáték)
  • ön- és társértékelés, reflexió
  • önálló olvasás
  • zárásként/kezdésként közös – gyerekek, pedagógusok együtt – társasjáték (4-8 fő)

A foglalkozások után pedig tanulási naplót töltenek ki a pedagógusok minden gyerekhez kapcsolódóan, melynek több funkciója is van: adminisztráció, értékelés, mérés, reflexió. Erről bővebben a Mire jó a tanoda? c. kötet vonatkozó fejezetében lehet olvasni.

A gyerekeknek tartott foglalkozások mellett a szülőkkel való együttműködés, a szülői kompetenciák fejlesztése és az otthoni tanulás támogatása a tanodai munkában is fontos. Ezekkel a területekkel a szülői klubokon célzottan foglalkozunk.