közösség­fejlesztés

A mélyszegénységből érkező gyerekeket nem lehet a családjuk és a közösségük nélkül támogatni. Egy közösségre viszont minden tagja hatással van, így változást csak akkor lehet elérni, ha mindenkivel foglalkozunk.

A 300 lelkes Told lakosságának az összetétele rendkívül változatos: oláh és romungró cigányok (70-15%), románok, Romániából áttelepült roma és nem roma magyarok, és azok az idős emberek, akik a faluba születtek, és itt élték le az életüket.

14 évvel ezelőtt Toldon egy szétesett közösséggel találkoztunk. A szegénység felőrölte az emberi kapcsolatokat, a túlélési stratégiák pedig leginkább a kriminalizáció irányába mutattak. A kezdeti időszakban házról-házra járva igyekeztünk megismerni, megérteni az itt élő családokat, a családok szerkezetét és az őket körülvevő problémákat.

Célunk, hogy a faluban élőkkel együtt egy nyitott, egymást támogató közösséget építsünk, amely az itt felnövő gyerekek számára egy biztonságos védőhálót jelent.

2009

első családlátogatások toldon

2012

alacsony küszöbű szolgáltatás a toldi művelődési házban

2014

elindulnak a heti asszonyközösségi programok

2015

első főző klub alkalmak

2019

elindul a fiatal anyukák klubja

2020

első falunap toldon

asszony-
közösség

fiatal
anyuka

alkalom

meghívott
vendé

közösségfejlesztés toldon

asszonyközösség

2012 óta beszélhetünk Toldon asszonyközösségről. Az ezt megelőző időszak tapasztalatai erősítettek meg minket abban, hogy a közösségfejlesztési programban Toldon első sorban az asszonyokra építhetünk. Ők azok, akiken keresztül hatást vihetünk be a család életébe. A velük való munka első félévében az alapvető konyhai ismeretekről, háztartási praktikákról és a konyhai felszerelésekről, berendezésekről beszélgettünk. Ez a programelem azt a célt szolgálta, hogy a saját otthoni tapasztalataik alapján az asszonyok megnyíljanak és elkezdjenek a közösségben beszélgetni. Ez egy nagy tanulási folyamat volt mindenki számára, alkalmazkodni kellett a többiekhez, közösséget kellett vállalni olyanokkal, akikkel a hétköznapi életben ez eddig nehezen ment, és meg kellett tanulni, azt is, hogy odafigyeljünk egymásra és meghallgassuk a másikat.

fiatal anyukák klubja

2019. júniusában indultunk ezzel a mikroközösségi programelemmel. A célunk, hogy a generációs szegénységben élő fiatal nők, anyukák előtt egy másfajta női életpálya körvonalazódjon, hogy ne a főállású anyaság legyen az egyetlen lehetőség számukra. Ehhez szükséges az is, hogy belőlük egy egymást támogató kis közösség jöhessen létre, hiszen mindannyian hasonló problémákkal küzdenek.

főzőklub

Ebben a projektben az egyes szakaszok lezárását egy-egy közösségi főzés követte, amelyben mindenkinek megvolt a maga feladata, erősítve ezzel a közösségben betöltött szerepét. A két nagy közösség fejlesztésre irányuló programunkkal átfedésben futott egy harmadik projekt, amelynek az egyik részeleme a „főzőklub” volt. Ez az elem azóta is folyamatosan fut. Ennek keretében hetente három asszony főzhet együtt egy konyhai szakember vezetésével. Ezeken az alkalmakon a gyorsan, kicsi költségvetésből kihozható ételek elkészítését tanulják meg, illetve van még egy nagyon fontos szerepe ezeknek az alkalmaknak. Az itt megfőzött ételeket ugyanis együtt fogyasztják el az alapítvány helyi munkatársaival, erősítve ezzel a közösségi étkezés hangulatát és szabályait.

társadalmi vállalkozásban dolgozók

A munkavállalói készségek fejlesztése szervesen épül be az esélyteremtő stratégiánkba, közösségfejlesztési fókuszú ez is. Az Igazgyöngyös kollégák csapattá szervezése közben kiemelten fontos a ‘Képessé tenni’ elv, a szociális készségek fejlesztése, az önálló döntésekre és szervezésekre sarkallás, az, hogy képesek legyenek önmaguk megszervezésére. A csapaton belül nagy figyelmet fordítunk a konfliktuskezelésre, a kommunikáció fejlesztésére, a közös megbeszélésekre, a döntési-tervezési képességek állandó fejlesztésére, a munkaszervezés javítására, a jövőben gondolkodás kialakítására, a fizetési előlegek, kölcsönök ésszerűsítésére, a behajtó-cégek követeléseinek követésére, fogalmak beemelésére.

ünnepek

A kiemelt napok közös megünneplése minden közösségben fontosak. Toldon évek óta tartunk karácsonyi ünnepséget, ahol támogatóink segítségével megajándékozzuk a faluban élő gyerekeket. Az asszonyközösség tagjaival közösen szervezünk Anyák napi ünnepséget, Mikulás napot, és 2020 óta egy falunapot is, a toldi önkormányzattal együttműködve.

kirándulások

Évente 6-8 kirándulást szervezünk a közösség tagjaival

külső szakértők

Rendszeresen hívunk meg külső szakértőket a közösségi prgramokra

képessé tevés

A „képessé tevés”jegyében egyre több programunkat szervezik, tervezik a toldi közösség tagjai