prevenció, kríziskezelés

Ott vagyunk a krízishelyzetekben és a családokkal, a közösséggel és az intézményrendszerrel együttműködve azért dolgozunk, hogy megelőzzük őket.

A prevenció, kríziskezelés az egyik leginkább szerteágazó terület az Igazgyöngy munkájában. Nem is kérdés, hogy itt érjük el a legtöbb családot, hiszen nem csak közvetlenül adományozunk, hanem oktatási intézményeken, családsegítőkön keresztül is. Toldon máshogy működik az adományozás, mint a többi településen: itt a közösséggel együtt néhány éve megalkottuk a fejlesztő segítségnyújtás rendszerét, ami a képessé tevés elvére épül. A rendszer legfontosabb sajátossága, hogy az adomány nem „jár”, ahhoz, hogy valaki hozzájusson, meghatározott időre önkéntes munkát kell vállalnia a közösség számára legszükségesebb területeken. Ezt a szabályzatot a közösséggel együtt időről időre felülvizsgáljuk, alakítjuk.

Élet egy leszakadó térségben…

kríziskezelés

A beavatkozási pontok sokfélék lehetnek. Ha szükség van rá, akkor havonta többször is szervezünk ruha-, cipő-, bútor- és tűzifaosztásokat a rászoruló családok számára. Gyerekgyógyszer-programot és szemüvegprogramot működtetünk, de segítünk akkor is, ha valaki mosógéphez, centrifugához, hűtőgéphez szeretne jutni.

ruha-
adomány

szemüveg

gyógyszer

háztartási
gép

élelmiszer-
csomag

karácsonyi
ajándék

szülinapi
torta

digitális
eszköz

patrónus program

ösztöndíjprogram

Ösztöndíjprogramunkat 2011-ben indítottuk Toldon, aztán folyamatosan bővült több településre. Az utóbbi években 85‒90 tanulót támogatunk 16 településen. Ez egy olyan ösztöndíjrendszer, amellyel igyekszünk minden hátrányos helyzetű gyereket elérni a kapcsolatrendszerünkben. Feltétele a halmozottan hátrányos helyzet, vagy a hátrányos helyzet igazolt megléte, és a művészetoktatásunkhoz kapcsolódás. Sajátossága, hogy nálunk nem kell jelesnek, vagy kitűnőnek lennie az ösztöndíjas tanulónak. Mindenkit önmagához képest viszonyítunk, így ha valaki 3,5-ös átlaggal rendelkezik, de azt látjuk, hogy ezért mindent megtesz, kapcsolódhat a programunkhoz. A bevontak folyamatos mentorálásban részesülnek, amit összehangolunk az alapítvány komplex hatásrendszerével. A sikeres ösztöndíjasaink és családjuk sok mindenben előnyt élveznek a kríziskezelésben, egyéb problémák megoldásában.

örökbefogadó program

Az Igazgyöngy művészeti iskolája OM számmal rendelkező oktatási intézmény, melynek működési szabályait az állam írja elő. Ennek keretében kötelező térítési díjat kell fizetni az oktatásba való bekapcsolódásért. Ebben a programelemben azoknak a gyerekeknek a művészeti iskolai térítési díját (havi 1500 Ft) lehet támogatni, akiknek ennek befizetésére nincs lehetőségük. Ha a támogatás felajánlója szeretné, tudjuk nevesíteni a támogatott gyermeket, illetve a művészeti oktatásban nyújtott teljesítményéről egy-egy fotó segítségével visszacsatolunk.

bérlettámogatás, kollégiumi támogatás

Középiskolásainknak szóló támogatás. Azt tapasztaltuk, hogy az iskolába való eljutás (busz-és vonatbérlet) költségeinek fedezése is lemorzsolódáshoz vezethet. Az ösztöndíj pozitív hatásainak is köszönhető, hogy évről-évre növekszik azoknak a tanulóknak a száma, akik a lakóhelyüktől távolabbi városban választanak középiskolát. Ennek összege a távolságoktól függően változó, 1500‒5000 forintig terjed. A kollégista gyereket ezen felül 3000‒5000 Ft-os támogatással segítjük.

Szülinapi támogatás

A patrónus-program utolsó eleme a szülinapos támogatás. Ez a legtöbb esetben egy jelképes ajándékot jelent 3000‒5000 forint között. Nyilvántartásunkban folyamatosan nyomon követjük hogy kinek, mikor van születésnapja, lehet választani kor, vagy nem szerint. Visszacsatolunk fotóval a köszöntésről.

karácsonyi
ajándék

szülinapi
torta

ösztöndíjas

bérlet-
támogatás

intézményi együttműködések

Az Igazgyöngy kiemelt feladatának tekinti a helyi szintű együttműködések támogatását. Mivel a generációs szegénységben élő családok problémái nagyon összetettek, változást csak az összehangolt, egymás hatását erősítő munka hozhat. Ezen a területen a tevékenységünket leginkább a mediálás jellemzi, a zömében roma családok és az intézmények között, illetve az intézményrendszer különféle ágai között is. Itt is kiemelten fontos, hogy ne az “ügyek” kezelésért, hanem az “okok” megszüntetéséért dolgozzunk.