Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola

Művészeti iskolánk 2000 óta működik, hat településen (Berettyóújfalu, Komádi, Magyarhomorog, Körösszakál, Körösszegapáti, Biharkeresztes).

Tanévenként 550-600 tanulónk van, akik nagy része (nagyjából 70 százaléka) hátrányos helyzetű, és ezen belül is kiemelkedően magas a halmozottan hátrányos helyzetű, zömében roma tanulók létszáma (300 fő).

Képző és iparművészeti ágon oktatunk, délutánonként utazva a településekre, a gyerekekhez. Tanszakjaink: grafika-festészet, szobrászat és kerámia, fém- és zománcműves, környezet- és kézműveskultúra.

gyerekek az Igazgyöngy Művészeti Iskolában
gyerekek boldogan mutatják fel rajzaikat
gyerekek elmélyülten rajzolnak
két fiú plakátot fest
Tulajdonképpen az első időszaktól volt egy egyre tudatosabb hátránykompenzáló módszertan is az Igazgyöngyben, amit a tanuló összetételünk generált. Végül korosztály szerint is rendszert alkottak azok a feladatok, melyekhez a finommotorika, a vizuális memória, a figyelemkoncentráció, a logikai képességek fejlesztése kapcsolódott, majd más tantárgyak ismereteit vizualizáló feladatok is, a biológia, történelem, irodalom, angol nyelv, stb. felé nyitva. Ezek szervesen kapcsolódnak a vizuális kommunikáció fejlesztéséhez.

Mostanra ez kiegészült még egy területtel, a szociális kompetenciák fejlesztésével. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy ezen a területen nagy hiányosságok vannak, a nehezebb sorsú gyerekeknél mindenképp, de tulajdonképpen minden társadalmi csoportban. A személyes kompetenciák, mint az önbizalom, önbecsülés, önértékelés, identitás, vagy a társas készségek, mint az együttműködési képesség, a tolerancia, a szolidaritás mind könnyedén és remekül illeszthető az alkotás adta fejlesztési lehetőségekhez. Így most az Igazgyöngyben un. hármas fókuszú vizuális nevelés folyik, a vizuális kommunikáció fejlesztése mellett a hátránykompenzálás és a szociális kompetenciák fejlesztése is. Minden tanórán, feladatba ágyazottan mindhárom fókusz teljesülésével. Dolgozunk ennek az állami oktatásba történő beépítésén is.

KEVESEBB  nyíl

Módszertan

Iskolánk módszertana jelenleg az úgynevezett hármasfókuszú vizuális nevelésén alapul. Azért hármasfókuszú, mert a gyermekközpontú vizuális nevelés mellett hátránykompenzációval és szociális kompetenciafejlesztéssel egészítettük ki. Minden tanórán, feladatba ágyazottan mindhárom fókusz teljesül. A módszer sikerességét a felszabadult és magával ragadó órák mellett hazai és nemzetközi rajzpályázati eredmények igazolják, az Igazgyöngyök évente 500-nál is több díjat nyernek.

Tapasztald meg első kézből módszertanunkat!

Rajzpályázati eredményeink

A 2021/2022-es tanév pályázati eredményei

A 2020/2021-es tanév pályázati eredményei

A 2019/2020-as tanév pályázati eredményei

A 2018/2019-as tanév pályázati eredményei

A 2017/2018-as tanév pályázati eredményei

A 2014/2015-ös tanév pályázati eredményei

A 2013/2014-es tanév pályázati eredményei

A 2012/2013-as tanév pályázati eredményei

A korábbi rajzpályázati eredményekről itt tájékozódhattok.

A változás veled kezdődik

Légy a patrónusunk!

Az oktatás mellett évek óta sikeres ösztöndíjrendszert is működtetünk, ami 2012-ben kiegészült a korábban örökbefogadó programnak nevezett támogatással, valamint a Dragan-ösztöndíjjal, és egyéb hozzájárulással (szülinapi ajándék, középiskolai buszbérlet, krízishelyzetek, továbbtanulás stb). Ezeket 2018 őszétől Patrónus programnak nevezzük, és az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola patrónusainak hosszú és rövidtávú becsatlakozási lehetőségeket nyújtunk, mert hisszük: minden gyereknek jár a boldog gyerekkor.

Patronált Igazgyöngy AMI tanulóink a Dragan-völgyben

Jó gyakorlataink

Tanszakok

Képző- és iparművészeti ág

  • Vizuális alapozó gyakorlatok
  • Vizuális alkotó gyakorlatok
  • Grafika és festészet alapjai
  • Grafika és festészet műhelygyakorlat
  • Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
  • Környezet és  kézműveskultúra műhelygyakorlat
  • Fém- és zománcműves műhelygyakorlat

Szakkörök

Alapítványunk az óvodás gyerekek számára igény szerint Berettyóújfaluban, Biharkeresztesen és Mezősason játékos vizuális foglalkozásokat szervez. Az öt év fölötti gyerekek itt játékosan ismerkedhetnek meg a különféle nyomhagyó eszközökkel, és ennek hatására az iskolába érkezve fejlettebb finommotorikával, és vizuális kifejezőkészséggel rendelkeznek. A foglalkozások részben az iskolakezdést segítik, részben pedig előkészítik az iskolarendszerű művészeti képzésbe való bekapcsolódást.