művészeti iskola

Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola 2000 óta ad iskolarendszerű

képzést a képzőművészet területén. 6 településen évente 550-600

gyereknek tartunk délutáni foglalkozásokat. Tanulóink 70%-a

hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelkedően magas

a halmozottan hátrányos helyzetű, zömében roma tanulók száma.

művészeti iskolánkról

Képző és iparművészeti ágon oktatunk, délutánonként utazva a környező települések iskoláiba (Berettyóújfalu, Komádi, Magyarhomorog, Körösszakál, Körösszegapáti, Biharkeresztes).

Módszertanunk az úgynevezett hármas fókuszú vizuális nevelésen alapul. Azért hármas fókuszú, mert a gyermekközpontú vizuális nevelést hátránykompenzációval és szociális kompetenciafejlesztéssel egészítettük ki. Minden tanórán, feladatba ágyazottan mindhárom fókusz teljesül. A módszer sikerességét a felszabadult és magával ragadó órák mellett hazai és nemzetközi rajzpályázati eredmények is igazolják.

2000

l. ritók nóra megalapítja az Igazgyöngy alapfokú művészeti iskolát berettyóújfaluban

2001

új telephelyet nyitottunk körösszakálban

2004

rendszeres továbbképzések indulása itthon és a határon túl

2007

már 6 településen évente 600 tanulóval dolgozunk

2010

elindultak a hazai és nemzetközi kiállítások

2015

módszertan átadás a berettyóújfalui tankerület iskoláiban

2019

online akadémia elindítása

számok a művészeti iskola 2021-2022-es tanévéből

gyerek

pedagógus

nyertes pályázat

hátrányos helyzetű tanuló

az igazgyöngy hármas fókuszú vizuális nevelése

vizuális nevelés

Az első időszakban a gyermekközpontú vizuális nevelést és ennek módszertanát alakítottuk, finomítottuk. A fókuszban az önkifejezés fejlesztése, a saját viszonyulás hangsúlyozása és a kreatív technikai megoldások kidolgozása volt. Mindez szerencsésen esett egybe a nemzetközi gyermek képzőművészeti nevelés célkitűzéseivel.

hátránykompenzáció

Iskolánk tanulói összetétele miatt már a kezdetekben is kiemelt figyelmet fordítottunk a hátránykompenzációra. Mostanra az általunk kidolgozott és kipróbált feladatok komplex rendszert alkotnak, korosztály és fejlesztési terület (finommotorika, a vizuális memória, a figyelemkoncentráció, a logikai képességek fejlesztése stb.) szerint rendszerezzük őket. Ezzel a módszerrel segíteni tudjuk más tantárgyak ismeretanyagának elmélyítését is.

szociális kompetenciák fejlesztése

Az évek során nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a képzőművészeti órák lehetőséget adnak a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Ezt felismerve ma már az órák tervezésénél, feladatok kidolgozásánál külön figyelmet fordítunk arra, hogy az adott feladatok milyen személyes vagy társas készségeket fejlesztenek. Szinte minden órán előkerül az önbizalom, önbecsülés, önértékelés kérdésköre, a társas készségeknél pedig az együttműködési képességre, szolidaritásra fókuszálunk.

tanszakok

grafika és
festészet

szobrászat és kerámia

fém-és zománcművesség

környezet- és kézműveskultúra

rajzpályázati eredményeink

Művészeti iskolánk életében fontos szerepet kapnak a rajzpályázatok. Figyeljük a hazai és nemzetközi kiírásokat, készülünk a gyerekekkel, a beküldés után pedig izgatottan várjuk az eredményeket és végül együtt örülünk a sikereiknek. A nyertes pályázat fontos megerősítés a gyerekeknek, mert bár az órákon is kapnak pozitív visszacsatolást, a kívülről jövő megerősítés egy kicsit más. A Facebook-oldalunkon folyamatosan kommunikálunk a sikerekről, itt az aktuális tanév nyertes rajzait mutatjuk meg.