Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma EFOP és RSZTOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztály!

Tájékoztatjuk, hogy a(z) Tanoda programok támogatása c. felhívására benyújtott, EFOP-3.3.1-15-2015-00344 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünk elbírálását

elutasítjuk.

Sajnálattal értesítjük, hogy a 2016. szeptember 27-én hozzánk beérkezett bírálatát határidő be nem tartása okán nem áll módunkban elfogadni. Így bár szükségtelen lenne reagálni rá, úgy gondoltuk, hogy mindkét fél okulására mégis érdemes megtenni.

Azt írják Önök, hogy: „Nem került részletesen bemutatásra a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl.: drámapedagógia, mentálhigiéniás szakember alkalmazása).” Bár többször is élnek feletébb objektív és jól megragadható fordulatokkal (részletes bemutatás, bővebb kifejtés stb.) mégsem értjük pontosan, hogy a Életpálya-építés, pályaorientáció fejezete a benyújtott szakmai koncepciónknak miért nem megfelelő/elegendő. Az is elbizonytalanít minket, hogy miért emeli ki a bírálat a drámapedagógiát, mint hiányterületet (egyébként nem volt kötelező), mikor a pályaorientációs alprojekt vezetésével egy olyan szakembert szerettünk volna megbízni, aki a hely- és gyerekismeret mellett éppen a pályázat benyújtása előtt fejezett be egy képzést, melynek témája drámapedagógiai eszközök használata volt méghozzá a pályaorientáció területen. Bizonyára elkerülte a bírálók körültekintő vizsgálatát az önéletrajzban feltüntetett képzés.

A következőkben újra felróják nekünk, hogy nem vagyunk elég bőbeszédűek, például felsőfokú oktatási intézmények ill. roma szakkollégiumok kapcsán. Utóbbiaknál valóban csak a meglévő kapcsolatokra való utalás, konkrét példák említése történik – sajnáljuk, hogy ez ilyen súlyos vétek –, de a felsőoktatással való szoros kapcsolatunk – egy csatolt, tevékenységeket rögzítő együttműködési szándéknyilatkozaton túl – folyamatosan visszatérő motívum: tulajdonképpen a kezdetektől sajátja és fő jellemzője tanodánknak tanárnak/pedagógusnak/gyógypedagógusnak készülő egyetemisták fogadása, de leginkább a szakmai munkába történő hosszú távú beépítse. Nem állítjuk, hogy a bírálónak ismernie kellene az intézményt, melyet bírál, de érdemes figyelmesen végigolvasni egy bírált anyagot.

Izgalmas állítás az is, hogy a szabadidős és kulturális tevékenységeket nem mutatjuk be, mert a gyerekekkel közösen akarjuk kitalálni. Itt nagyon megengedő a bírálat, hiszen írja: „ez kirándulások esetén érthető”. Mi is így gondoljuk, így is írtuk, más kontextusban nem fogalmaztuk meg, bár most nagyon igyekeztünk megtalálni, mire gondolhatott a bíráló. Nem sikerült. Azonban azt szeretnénk leszögezni, hogy amennyiben a gyerekek érdeklődésére, motivációira, szükségleteire építés probléma, akkor nincs igazán miről beszélnünk. Nem állítottuk, hogy nem a pedagógus feladata a szabadidős és kulturális tevékenységek szervezése, csupán egyetlen pontban emeltük ki, hogy a gyerekekkel közösen döntenénk. De itt valóban hibáztunk, mert ezt sokkal többször és markánsabban ki kellett volna emelni, segítve ezzel a bírálót is, hogy leírt mondata legalább valóságon alapuló tévedés lehessen. Viszont több kulturális és szabadidős tevékenység is külön fejezetben került bemutatásra (pl. társasjáték, disputa, táborok), bár ctrl f-el a szabadidő vagy a kulturális szavakra nem jönnek be ezek a fejezetek, így újra a figyelmes végigolvasást javasoljuk legközelebbre.

A következő „hosszabb rész” (a bírálat sorainak száma nem éri el a szakmai koncepció oldalszámának felét sem) a pénz nem megfelelő tervezéséről szól. Tulajdonképpen az derül ki a sorokból, hogy nem terveztünk a gyerekek számára semmit. Nem igazán értjük, hogy mi az, amit nem a gyerekek számára terveztünk. Boldoggá tesz bennünket, hogy a bírálónak is ennyire fontosak a gyerekek, de nem tudjuk, hogyan tudunk több képzési költséget tervezni a tanulók számára. Mi úgy értelmeztük a feladatot – nyilván rosszul –, hogy a gyerekek érdekében, tehát nekik működtetnénk a tanodát. Sajnáljuk, ha annak a látszatát keltettük a tervezett fizetésekkel, hogy látszatmunkával, gyerekek hátán szeretnénk meggazdagodni. Semmiképpen sem ez volt a célunk, és újra kiemelnénk, hogy mekkora öröm, hogy a bíráló is felhívta a figyelmünket, hogy pályázatunk ezen része, így talán az egész is ellentétes a projekt célkitűzéseivel.

Végül pedig értetlenül állunk azelőtt, hogy a projektmenedzserként megjelenő L. Ritók Nóra szakmai önéletrajza nem mutatta meg legalább 2 éves projektmenedzsment területen szerzett tapasztalatát. Két hipotézist sikerült felállítanunk. Egyrészt talán az történhetett, hogy a bírálót összezavarta, hogy sokkal több év tapasztalatot mutat be a dokumentum, másrészt talán ott hibáztunk, hogy nem úgy neveztük el a dokumentumot, hogy: kétévprojektmenedzsmentterületenszerzetttapasztalatotbizonyítódokumentum.pdf. Utóbbi valóban jobban kiemelte volna ezt a szempontot, figyelmesebb olvasásra ösztökélve a tisztelt bírálót.

Ezek alapján tehát újra meg kell erősítenünk: kénytelenek vagyunk elutasítani a bírálatot és továbbra is működtetni a tanodát. Nagyon sajnáljuk!

Lencse Máté, szakmai vezető
Igazgyöngy Alapítvány – Toldi Tanoda

14528273_10155209155455278_606229466_n

  •  

Trackback/Pingback

  1. Ha nem, hát nem | Tanoda Blog - […] majd szeptemberben a botrányos eredmény, érthetetlen bírálattal – amire például így reagáltunk. Meglepő módon az Emmi tulajdonképpen elismerte a…
  2. Ehét | Tanoda Blog - […] párhuzamosan itt van nekünk a ped2 minden tartalma, heti két blogbejegyzés (ehétről itt a másik). Szóval mindig akad valami,…

Hozzászólás írása